Beräkna ditt lån här!
kr

0 kr kr/månad

Ekonomiblogg

« Tillbaka

Hårdare amorteringskrav till sommaren

Lån

Amoteringskrav

De som tar bolån efter sommaren kan få betydligt hårdare amorteringskrav sedan tidigare. Detta efter ett förslag som kommit från bankföreningen och som bankerna troligtvis kommer att efterfölja.

För de med stora bolån kan skillnaden bli upp mot 2000kr i månaden.

Tydligare amorteringskrav

 Efter finanskrisen infördes en regel att huslånen inte skulle få vara på mer än 85 % av husets värde. Om ett hus köptes för en miljon kronor behövde alltså minst 150.000kr vara kontantinsats. Genom denna förändring var tanken att färre svenskar skulle överbelåna sig och därmed skulle risken minska att en lånebubbla skulle uppstå så som i USA. Men resultatet har i vissa fall blivit det motsatta då många tar huslån på 85 % och sedan ett privatlån på resterande summa. På så vis är lånet lika stort som tidigare samtidigt som personen sitter på lån med sammanlagt större räntekostnader än innan denna reglering.

Ännu ett steg i utvecklingen för att få en sundare lånekultur i Sverige kommer till största sannolikhet tas till sommaren. Det är bankföreningen som lagt fram ett förlag om amorteringskrav och detta kommer sannolikt att börja gälla i höst. 

Rekommendationen har tidigare varit att den del av lånet som överstigit 75 % av husets värde ska amorteras på mellan 10 och 15 år men med de nya riktlinjerna ska lånet som överstiger 70 % av värdet amorteras på mellan 5 och 10 år.

Tanken är att få igång en amorteringskultur som till viss del saknats i Sverige tidigare. Detta samtidigt som man kan avskräcka de som inte klarar av en hårdare amorteringstakt för att ta lån. Klarar man inte av det kanske inte heller ekonomin är så stabil att ett så stort lån bör tas.

Så påverkas din ekonomi

För de som har ett hus som är värt 1 miljon och därmed ett lån på 850.000kr (85 % belåningsgrad) kommer denna skillnad resultera i en ökad månadskostnad med 417kr. Men att kalla detta för en kostnad är egentligen fel då amortering också ska ses som ett sätt att spara. Genom att få ner det totala lånet minskas framtida ränteutgifter.  Men hur man än resonerar så måste låntagaren klara av att lägga ut ca 400kr mer per månad på ett lån på 850.000kr. Det innebär ca 490kr extra per lånad miljon.

Med dagens låga ränta är det säkerligen många som klarar av detta men man bör även räkna med att räntan kan gå upp någon procentenhet i framtiden vilket ger en förhöjd månadsavgift. Med en räntehöjning på en procentenhet behöver låntagaren betala ca 833kr mer i per månad i ränta. Detta utöver de 490 kronorna som är reglerade att gå till amortering.

Det ska tilläggas att dessa nya regler enbart gäller banklån som tas efter att denna regel trätt i kraft. De som idag har banklån kommer alltså inte behöva amortera mer på dessa. Men har man tänkt byta bank kan detta förändra läget något. Sker bytet av bank efter att reglerna genomförts betyder det att lånet kommer att få amorteringskrav. Detta eftersom man praktiskt sett tar ett nytt lån på den nya banken för att täcka det gamla lånet på den bank som man tidigare haft. Det nya lånet innefattas då av reglerna vilket gör att man får amorteringskrav.

Har man planerat att byta bank och man inte vill ha detta nya amorteringskrav bör det ske innan reglerna införs.

Källa: Dagens Industri

E-post: info@myloan.se
Telefon: 08-51 000 050
Kontaktuppgifter

MyLoan har öppet
Mån - Tor 08:00 - 17:00
Fre 08:00 - 16:00

Besöksadress:
Grev Turegatan 5
114 46 Stockholm

Postadress:
Insplanet AB
Box 26 000
SE-100 41 Stockholm

Telefon:
08 - 51 000 050

E-post:
info@myloan.se

Fax:
08-51 000 001

Kundbetyg

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 2018 MyLoan. Alla rättigheter förbehållna.
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 050 Kundtjänst: 08 - 51 000 050
Mån – Tor 08:00 – 17:00 Fre 08:00 – 16:00


Ett annuitetslån på 100 000 kr, utan avi/uppläggningsavgifter, en återbetalningstid på 10 år med nominell exempelränta 5,65 % (rörlig ränta) ger effektiv ränta 5,80 %. Månadskostnaden blir 1 093 kr (fördelat på 120 betalningstillfällen) och totalt belopp att betala 131 125 kr. Per 2017-09-20.

Allmänt: Räntan du kan komma att erbjudas via vår tjänst är rörlig och bestäms individuellt av våra samarbetande banker och långivare efter en kreditprövning. Erbjudna räntor (inklusive alla avgifter) varierar från lägst 2,95 % till högst 35,70 % per 2017-09-20. Den kortaste återbetalningstiden är 2 år och den längsta 15 år.