Kundtjänst 08-51 000 050 Mån – Tor 08:00 – 17:00 Fre 08:00 – 16:00
Beräkna ditt lån!
kr

0 kr/månad

Ekonomiblogg

« Tillbaka

Nya krav på amortering av bolån

Lån

Nya krav på bolån

Sedan i mars 2014 måste man amortera på sitt bolån om detta överstiger 70 % av bostadens värde. Kravet gäller oavsett om man köpt en villa eller en bostadsrätt. Enligt Svenska Bankföreningens nya rekommendationer skall amorteringskravet omfatta alla lån som överstiger 50 % av värdet.

Betydelsen av detta krav är delvis oklar. Det innebär inte att man inte kan få låna mer än på 50 % av värdet. Köper man en bostadsrätt för en miljon kronor kan man fortfarande få låna upp till 85 %; det vill säga 850 000 av köpesumman.  Frågan är om kravet kommer att innebära att bankerna kommer att skärpa kraven på egen insats. Svaret kan bli ja på den frågan om din bank bedömer att du inte har råd att amortera ner lånet till 500 000 under amorteringstiden.

Hur mycket amorterar man med de nya kraven?

Rekommendationen från bankföreningen innebär att amorteringen på den lånedel som överstiger beloppsgränsen 70 % ska betalas av under 15 år. Ett lån på 850 000 ska alltså betalas ned till 700 000 på femton år. Det innebär en amortering om 10 000 kronor per år; cirka 850 kronor per månad. Det nya kravet skulle innebära att samma lån ska betalas ned med 350 000 kronor under samma tidsperiod; således med knappt 24 000 kronor per år, eller 2 000 kronor per månad.

En rimlig följd av denna rekommendation är att kraven på egen insats vid bolån kommer att skärpas. Redan det amorteringskrav som kom i våras innebär svårigheter för många låntagare. Det nya kravet innebär att allt fler befintliga låntagare inte kommer att klara amorteringskravet. Det kommer i sin tur att medföra en annan bedömning av det enskilda hushållets betalningsförmåga och slutligen ett högre krav på insats.

Vad man bör observera är att det är fråga om en rekommendation från Svenska Bankföreningen - inte ett krav. Det innebär dock i praktiken att banken i många fall kommer att skärpa kravet på egen insats för nya bolånekunder.

Beträffande befintliga kunder innebär det att banken i de fall där kunden inte kan uppfylla rekommendationen tillsammans med kunden diskuterar fram en återbetalningstakt som kunden kan klara av. Under alla förhållanden kommer rekommendationen att innebära ett skärpt krav på alla bolånekunder som har lån som överstiger de angivna beloppsgränserna.

Än så länge har man inte angivit vad de skärpta reglerna kommer att innebära beträffande återbetalningstakten. Med tanke på att man i mars kom fram till en plan på 15 år är det rimligt att utgå från att den kommer att bli något högre; gissningsvis 20 eller 25 år.

Bakgrunden till de nya kraven

Bakgrunden till de nya kraven är att olika omvärldsanalyser har gett vid handen att den svenska bolånemarknaden under en tid varit för högt lånrelaterad; en ”bubbla ”liknande den som sågs i USA 2008 och framåt. Världsekonomin bedöms som osäker vilket kan påverka den svenska lånemarknaden negativt och i sin tur framkalla prisfall. Som läget är just nu anses priserna delvis vara baserade på enkel tillgång till lån och obefintliga amorteringskrav.

Som bolånekund har man inte haft anledning att se på riskerna för ett prisfall. Frestelsen att köpa dyrare än man egentligen har råd med har därmed blivit stor. Bankföreningen själv menar att kravet kan lägga grund för en sundare lånekultur.

E-post: info@myloan.se
Telefon: 08-51 000 050
Kontaktuppgifter

Öppettider

måndag - torsdag
08.00 - 17.00
fredag
08.00 - 16.00

Besöksadress
Grev Turegatan 5
114 46 Stockholm

Postadress
Insplanet AB
Box 26 000
SE-100 41 Stockholm

Telefon
08 - 51 000 050

E-post
info@myloan.se

Fax
08-51 000 001