Beräkna ditt lån här!
kr

0 kr kr/månad

Ekonomiblogg

« Tillbaka

Privatlån eller SMS-lån?

Lån

Den som vill teckna ett lån utan säkerhet kan välja mellan ett privatlån eller ett SMS-lån. De har flera likheter men skiljer sig även åt på ett flertal punkter. Vilken låneform som är bäst att välja beror främst på belopp, önskad amorteringstid samt vilka ekonomiska förutsättningar som man har. De punkter som de främst skiljer sig mot varandra är följande:

Ränta:

En av de saker som främst skiljer SMS-lån mot privatlån är räntan. Att SMS-lån har högre ränta är de allra flesta medvetna om men det är inte bara gällande räntenivån som de olika låneformerna skiljer sig åt.


Räntenivå

Ibland framförs kritik mot SMS-lån gällande att det är så hög ränta på dessa lån. Om SMS-lån jämförs mot privatlån gällande effektiv ränta blir även skillnaden mycket stor. En hög effektiv ränta inom privatlån är på ca 25% medan ett SMS-lån med hög effektiv ränta kan vara på över 1000%.

Men att jämföra den effektiva räntan mellan dessa två låneformerna blir mycket missvisande eftersom begreppet effektiv ränta bygger på att lånet amorteras på minst ett år. Eftersom SMS-lån betalas tillbaka på någon månad är det därför bättre att jämföra total kostnad. Detta med uppläggningsavgift, ränta och andra avgifter. Men oavsett hur man räknar har SMS-lån en betydligt högre ränta än ett privatlån.

När det gäller räntenivå skiljer sig även dessa låneformer gällande hur räntan presenteras. På SMS-lån presenteras vilken ränta som lånet har över den tid som det löper (exempelvis två månader). Med privatlån presentas räntan som gäller över ett år. Detta oavsett om lånet är upplagt på ett flertal år.


Fast eller rörlig?

Privatlån har i regel en rörlig ränta. Detta betyder att räntan kan förändras under lånetiden. Den som tar ett privatlån till en låg ränta bör därmed ha med i beräkningen att räntan kan gå upp. Man bör alltså räkna på att man klarar av denna eventuella ökade räntekostnad.

SMS-lån har istället en fast ränta. Den räntekostnad som anges när lånet tecknas är även exakt vad man kommer att betala för lånet.


Individuell eller samma ränta för alla?

Generellt sker en individuell bedömning av personens ekonomi innan en bank erbjuder ett privatlån. Det är bankens totala bedömning av personens ekonomi och betalningsförmåga som avgöra vilken räntesats som ges.

Att en person får en dubbelt så hög ränta som en annan person är alltså inte någon ovanlighet. En vanlig räntenivå som erbjuds från aktörerna inom privatlån är mellan ca 4%-15%. Vilken exakt räntenivå som fås kan man enbart se efter att en låneansökan skickats in.

Med SMS-lån är det däremot vanligast med en fast ränta som därmed är lika för alla. Låntagaren ser direkt vilken ränta som erbjuds och därmed också exakt hur mycket som ska betalas tillbaka varje månad.


Amorteringstid:

SMS-lån betalas vanligtvis tillbaka på en eller några månader. Ett flertal kreditgivare som erbjuder SMS-lån har till och med bara ett alternativ, dvs. en månad. I dessa fall finns alltså inte valmöjlighet hos låntagaren att välja amorteringstid.

Vid privatlån är amorteringstiden både längre och mer valbar. Amorteringstiden går ofta att välja på mellan 1 och 12 år även om det självklart varierar mellan de olika kreditgivarna.

Det som däremot är lika mellan dessa två låneformerna är att man alltid har möjlighet att betala tillbaka lånet i förväg. Oavsett summa eller vald amorteringstid kan lånet betalas tillbaka helt från och med samma dag som pengarna betalats ut. Detta alltså utan att några extra kostnader tillkommer.

Summa:

Den lägsta summa som går att låna via ett SMS-lån i Sverige är 50kr. Detta kan då jämföras med privatlån där den lägsta summan är 5000kr även om många kreditgivare har en lägsta gräns som är högre än detta.

Det som karakteriserar SMS-lån är alltså att de är betydligt mindre än privatlånen.

Däremot finns det SMS-lån på större belopp än 5000kr. Flera aktörer erbjuder exempelvis lån på upp till 20.000kr. Det betyder att den person som vill låna 10.000kr både har möjligheten att låna via SMS-lån och via privatlån. Vilken låneform som i detta fall ska väljas får avgöras av flera andra faktorer.


Krav:

Kreditgivare i Sverige måste göra en bedömning av låntagarens ekonomi och därefter välja att bevilja eller avslå låneansökan utifrån detta. Vilka krav som ställs på låntagaren varierar däremot mellan de olika aktörerna. Det som tydligt skiljer privatlån mot SMS-lån är att kraven är betydligt lägre på SMS-lån. Detta gäller då främst inkomst och om betalningsanmärkning får finnas eller inte.

Gällande betalningsanmärkning så är det ytterst få företag som erbjuder privatlån som accepterar detta. När det kommer till SMS-lån är det istället väldigt många företag som erbjuder lån trots att det finns en eller flera betalningsanmärkningar.

Gällande ålderskrav är det mycket olika mellan kreditgivarna och någon generell skillnad mellan privatlån och SMS-lån finns inte. En del kreditgivare har gränsen på 18 år medan andra har valt en något högre åldersgräns. Däremot är det vanligt att SMS-lån har olika åldersgräns beroende på hur stor summa som ska lånas.

Orsaken att kraven är mindre på SMS-lån beror främst på att lånesumman på dessa lån är så liten att låntagaren lättare kan betala tillbaka pengarna samt att kreditgivaren kan ta en större risk då de inte förlorar speciellt stor summa om pengarna inte betalas igen.

Möjlighet att förlänga lånet:

De som tecknar ett SMS-lån kan hos vissa kreditgivare förlänga detta lån. Det kan exempelvis ske om man ser att lånet inte går att betala inom utsatt tid. Istället för att ärendet ska gå till inkasso kan låntagaren förlänga lånet och därmed få mer tid på sig att betala. Vid förlängning måste däremot låntagaren betala en extra förlängningsavgift.

Att förlänga ett privatlån är däremot inte möjligt. I detta fall är enda lösningen att teckna ett annat privatlån med längre amorteringstid, betala av det första lånet och sedan få tid på sig att betala av det nya lånet. Detta kräver däremot att en ny ansökan, ny kreditprövning och ny bedömning som sker av kreditgivaren.

Låneskydd & Låneskydd Liv

Något som enbart erbjuds på privatlån, och som inte finns på SMS-lån, är låneskydd. Med låneskydd betalar låntagaren en förhöjd ränteavgift men får för detta ett ekonomiskt skydd som träder i kraft vid exempelvis långtidssjukskrivning eller ofrivillig arbetslöshet. Det innebär att hela eller delar av lånet betalas av om låntagaren får kraftigt minskade inkomster på grund av specifika orsaker.

Kostnaden för låneskyddet, och exakt i vilka fall som detta skydd aktiveras, varierar mellan kreditgivarna men låneskyddets funktion är detsamma – en ekonomisk trygghet att klara av sina lån.

Även Låneskydd Liv är något som enbart erbjuds till privatlån. Även detta skydd betalar låntagaren en viss förhöjd avgift på lånet för. Skulle låntagaren avlida betalar detta skydd av hela lånet och det blir därmed inte något som belastar dödsboet.

Räntefritt Lån:

Det finns ett flertal aktörer som erbjuder räntefria SMS-lån. Vissa enbart till nya kunder och vissa med kravet att lånet ska vara återbetalt inom en förutbestämd period. Att låna pengar helt utan ränta och avgifter är något som enbart förekommer inom SMS-lån och alltså inte inom privatlån.

Detta är en av de större fördelarna med SMS-lån. Däremot krävs det att låntagaren betalar tillbaka lånet inom den tid som anges för att det ska vara ränte- och avgiftsfritt. Om inte så sker tillkommer både ränta och avgifter likt ett klassiskt SMS-lån.

E-post: info@myloan.se
Telefon: 08-51 000 050
Kontaktuppgifter

MyLoan har öppet
Mån - Tor 08:00 - 17:00
Fre 08:00 - 16:00

Besöksadress:
Grev Turegatan 5
114 46 Stockholm

Postadress:
Insplanet AB
Box 26 000
SE-100 41 Stockholm

Telefon:
08 - 51 000 050

E-post:
info@myloan.se

Fax:
08-51 000 001

Kundbetyg

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 2018 MyLoan. Alla rättigheter förbehållna.
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 050 Kundtjänst: 08 - 51 000 050
Mån – Tor 08:00 – 17:00 Fre 08:00 – 16:00


Ett annuitetslån på 100 000 kr, utan avi/uppläggningsavgifter, en återbetalningstid på 10 år med nominell exempelränta 5,65 % (rörlig ränta) ger effektiv ränta 5,80 %. Månadskostnaden blir 1 093 kr (fördelat på 120 betalningstillfällen) och totalt belopp att betala 131 125 kr. Per 2017-09-20.

Allmänt: Räntan du kan komma att erbjudas via vår tjänst är rörlig och bestäms individuellt av våra samarbetande banker och långivare efter en kreditprövning. Erbjudna räntor (inklusive alla avgifter) varierar från lägst 2,95 % till högst 35,70 % per 2017-09-20. Den kortaste återbetalningstiden är 2 år och den längsta 15 år.