Beräkna ditt lån här!
kr

0 kr kr/månad

Ekonomiblogg

« Tillbaka

Fast eller rörlig ränta?

Ränta

Fast eller rörlig ränta

Debatten om fast eller rörlig ränta på bolånet är en fråga som har varit aktuell i över ett decennium.

Räntelandskapet har förändrats betydlig under de senaste 10 åren. Den främsta orsaken är att vi numera har en helt globaliserad ekonomi där kreditinstituten är helt beroende av vad som sker i världsekonomin. Detta är särskilt påtagligt sedan bankkrisen 2008-2009. Bankerna var nära en kollektiv kollaps och det blev en akut kapitalbrist i hela världen.

När bankkrisen ansågs vara över för cirka tre år sedan kunde man hoppas att kreditmarknaden skulle lätta. I någon mån har så skett men marknaden präglas av stor återhållsamhet och försiktighet. Bankernas utlåning går idag till mycket stor del till att finansiera boende eftersom det anses vara den minst riskfyllda delen av verksamheten.

Inflationen och Riksbankens ränta

Riksbankens ränta är nu nere i 0.75 % vilket är historiskt lågt. Inflationen är praktiskt taget utrotad ur kalkylerna. När man frågar sig hur länge detta kan fortsätta ska man minnas att ett land som haft denna situation i över 20 år är Japan där man nu har en negativ realränta.

Den som har ett bolån med rörlig ränta kan i princip när som helst bestämma sig för att binda densamma. Det är dock inte möjligt i det omvända fallet. Man är bunden vid den aktuella räntesatsen under avtalstiden; normalt 3-5 år.

I samband med nittiotalskrisen och när ränta och inflation kunde nå tvåsiffriga tal kunde det givetvis upplevas som en trygghet att ha en bunden ränta; förutsatt att den inte bands när räntan låg på topp vilket för övrigt hände för många i början på 90-talet. De band räntan vid nivåer på 7-8 % under 5-10 år och sedan fick se ränte-och inflationsnivåerna successivt sjunka.

Att tänka på som bolånetagare

Som bolånetagare har man några faktorer att tänka på som är viktiga: räntan, inflationen och tryggheten. Man bör alltså analysera situationen och bedöma vad som är viktigast och hur ens beslut påverkar den viktigaste faktorn. Det måste också ske på lång sikt.

Med en styrränta på 0.75 % finns inte så mycket utrymme neråt. Uppåt minns vi att räntan var 500 % även om så bara under några dagar. Risken är alltså större om räntorna stiger än om förtjänsten av dem sjunker. Att binda räntan, eller åtminstone en del av dem, kan alltså vara att se som en försäkring.

Lånenivåerna för bostadslån är också historiskt höga. Det är delvis en följd av stigande priser men också generösa bolåneregler. Hushållens risk har därmed också ökat markant.

En faktor man inte ska glömma bort är inflationen. Tidigare har lånerisken delvis eliminerats av prisinflationen på bostäder. Med praktiskt taget noll i inflation finns den faktorn inte med längre.

Även om de flesta bedömare nu är eniga om att någon räntehöjning inte är i sikte kan det ändå finnas anledning att se över sin räntesituation. Har man rörlig ränta kan den stiga snabbt efter exempelvis en krissituation. Då kanske inte hushållsbudgeten går ihop längre.

Skillnaden i pris mellan tremånaderslån och femårslån är nu nere under 1 %, varför starka skäl talar för att binda åtminstone en del av lånet.

E-post: info@myloan.se
Telefon: 08-51 000 050
Kontaktuppgifter

MyLoan har öppet
Mån - Tor 08:00 - 17:00
Fre 08:00 - 16:00

Besöksadress:
Grev Turegatan 5
114 46 Stockholm

Postadress:
Insplanet AB
Box 26 000
SE-100 41 Stockholm

Telefon:
08 - 51 000 050

E-post:
info@myloan.se

Fax:
08-51 000 001

Kundbetyg

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 2018 MyLoan. Alla rättigheter förbehållna.
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 050 Kundtjänst: 08 - 51 000 050
Mån – Tor 08:00 – 17:00 Fre 08:00 – 16:00


Ett annuitetslån på 100 000 kr, utan avi/uppläggningsavgifter, en återbetalningstid på 10 år med nominell exempelränta 5,65 % (rörlig ränta) ger effektiv ränta 5,80 %. Månadskostnaden blir 1 093 kr (fördelat på 120 betalningstillfällen) och totalt belopp att betala 131 125 kr. Per 2017-09-20.

Allmänt: Räntan du kan komma att erbjudas via vår tjänst är rörlig och bestäms individuellt av våra samarbetande banker och långivare efter en kreditprövning. Erbjudna räntor (inklusive alla avgifter) varierar från lägst 2,95 % till högst 35,70 % per 2017-09-20. Den kortaste återbetalningstiden är 2 år och den längsta 15 år.