Beräkna ditt lån här!
kr

0 kr kr/månad

Om förmedlingen

MyLoan – en del av Insplanet

MyLoan är en del av Insplanet koncernen med Insplanet AB (publ) som moderbolag.

Kostnadsfria tjänster

MyLoans tjänster inom jämförelser, rådgivning och förmedling är kostnadsfria för dig som låntagare. Du bedöms även precis på samma sätt av banken eller långivaren som om du hade vänt dig direkt till någon av dem. Inga räntepåslag eller extra kostnader tillkommer. MyLoan får ersättning från långivarna i form av provision på lån som blir utbetalda till kund. Det är en kostnad för bankerna och långivarna som kan likställas med andra marknadsföringskostnader banken och långivaren har för att attrahera kunder, som t.ex. TV-reklam eller annonsering i tidningar. Det tillkommer därför ingen ytterligare kostnad för att göra en ansökan via en låneförmedlare som MyLoan.

Förmedling av lån

Registrering och tillstånd

MyLoans förmedlingsverksamhet bedrivs i Insplanet Försäkringsförmedling AB, org.nr. 556699-1179, som är registrerat som konsumentkreditinstitut och försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Registreringen avser konsumentkreditförmedling och samtliga försäkringsklasser och försäkringsgrupper inom liv- och skadeförsäkring. För vidare information rörande Insplanet Försäkringsförmedling ABs registrering kan Bolagsverket kontaktas:
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall
Tel: 0771-670 670
www.bolagsverket.se

Tillsyn

Insplanets Försäkringsförmedling står under tillsyn av Finansinspektionen. För information rörande tillsyn samt information om lånehandläggares behörighet att förmedla konsumentkrediter och försäkringar kan Finansinspektionen kontaktas:
Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm
Tel: 08-7878000
www.fi.se

Ersättning

MyLoan erhåller ersättning från långivarna i form av provision på lån som blir utbetalda till kund. Ersättningsform och storlek på ersättningen varierar mellan långivarna. MyLoans lånehandläggare har dock alltid samma ersättning oavsett vilken bank eller långivare du väljer. På detta sätt har handläggaren aldrig en fördel att rekommendera en bank eller långivares produkter framför ett annat. Provisionen betalas ej av låntagaren.

Klagomål

Om du har klagomål på förmedlingen har du möjlighet att inkomma med detta via mail: klagomal@insplanet.com, eller via post enligt adress under Kontaktinformation. Handläggningstid för inkomna klagomål skall ej överstiga två veckor, därefter skickas ett beslut ut. Om du inte är nöjd med Insplanets beslut kan du begära förnyad prövning av ditt ärende. Ärendet behandlas då av Insplanets klagomålskommitté, som lämnar ett definitivt beslut i ärendet inom två veckor. Klagomålsansvarig hos Insplanet är Alexander Ulriksson.

Tvister

Vid en tvist mellan MyLoan och en kund har du som kund även möjlighet att få denna prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden alternativt i allmän domstol, i första hand tingsrätten. Vägledning kan fås av Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, samt av den kommunala konsumentvägledningen.

Ansvarsförsäkring

Krav riktade mot MyLoan kan riktas direkt mot försäkringsgivaren för de fall ersättning ej har utgått från MyLoan. Ett sådant krav skall riktas till Allianz Global Corporate & Specialty SE, Nordic Region Branch inom 180 dagar från det att kravet uppstått. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada uppgår till EUR 1 250 680. Under ett år kan ersättning för skador uppgå till som mest EUR 5 002 472.

Version 20171009

PDF för utskrift

Om förmedlingen

Kontaktuppgifter

MyLoan har öppet
Mån - Tor 08:00 - 17:00
Fre 08:00 - 16:00

Besöksadress:
Grev Turegatan 5
114 46 Stockholm

Postadress:
Insplanet AB
Box 26 000
SE-100 41 Stockholm

Telefon:
08 - 51 000 050

E-post:
info@myloan.se

Fax:
08-51 000 001

Kundbetyg

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 2017 MyLoan. Alla rättigheter förbehållna.
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 050 Kundtjänst: 08 - 51 000 050
Mån – Tor 08:00 – 17:00 Fre 08:00 – 16:00


Ett annuitetslån på 100 000 kr, utan avi/uppläggningsavgifter, en återbetalningstid på 10 år med nominell exempelränta 5,65 % (rörlig ränta) ger effektiv ränta 5,80 %. Månadskostnaden blir 1 093 kr (fördelat på 120 betalningstillfällen) och totalt belopp att betala 131 125 kr. Per 2017-09-20.

Allmänt: Räntan du kan komma att erbjudas via vår tjänst är rörlig och bestäms individuellt av våra samarbetande banker och långivare efter en kreditprövning. Erbjudna räntor (inklusive alla avgifter) varierar från lägst 2,95 % till högst 35,70 % per 2017-09-20. Den kortaste återbetalningstiden är 2 år och den längsta 15 år.