Kundtjänst 08-51 000 050 Mån – Tor 08:00 – 17:00 Fre 08:00 – 16:00
Beräkna ditt lån!
kr

0 kr/månad

Om låneförmedlingen

MyLoan – en del av Insplanet

MyLoan är en del av Insplanet koncernen med Insplanet AB (publ) som moderbolag.

Kostnadsfria tjänster

MyLoans tjänster inom jämförelser, rådgivning och förmedling är kostnadsfria för dig som låntagare. Du bedöms även precis på samma sätt av banken eller långivaren som om du hade vänt dig direkt till någon av dem. Inga räntepåslag eller extra kostnader tillkommer. MyLoan får ersättning från långivarna i form av provision på lån som blir utbetalda till kund. Det är en kostnad för bankerna och långivarna som kan likställas med andra marknadsföringskostnader banken och långivaren har för att attrahera kunder, som t.ex. TV-reklam eller annonsering i tidningar. Det tillkommer därför ingen ytterligare kostnad för att göra en ansökan via en låneförmedlare som MyLoan.

Registrering, tillstånd och tillsyn

MyLoans förmedlingsverksamhet bedrivs i Insplanet Försäkringsförmedling AB, org.nr. 556699-1179, som är registrerat som konsumentkreditinstitut och försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Registreringen avser konsumentkreditförmedling och samtliga försäkringsklasser och försäkringsgrupper inom liv- och skadeförsäkring. Gällande Insplanets marknadsföring följer bolaget svensk lag och står under Konsumentverkets tillsyn. För vidare information rörande MyLoans registrering kan Bolagsverket kontaktas: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Tel: 0771-670 670, E-mail; bolagsverket@bolagsverket.se, www.bolagsverket.se. För vidare information rörande tillsyn samt information om och kontroll av MyLoans behörighet att förmedla konsumentkrediter kan Finansinspektionen kontaktas: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Tel; 08-408 980 00, E-mail; finansinspektionen@fi.se, www.fi.se. För vidare information rörande tillsyn av MyLoans marknadsföring kan Konsumentverket kontaktas: Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, Tel; 0771–42 33 00, E-mail; konsumentverket@konsumentverket.se, www.konsumentverket.se.

Ersättning

MyLoan erhåller ersättning från långivarna i form av provision på lån som blir utbetalda till kund. Ersättningsform och storlek på ersättningen varierar mellan långivarna. MyLoans lånehandläggare har dock alltid samma ersättning oavsett vilken bank eller långivare du väljer. På detta sätt har handläggaren aldrig en fördel att rekommendera en bank eller långivares produkter framför ett annat. Provisionen betalas ej av låntagaren.

Klagomål

Om du har klagomål på förmedlingen har du möjlighet att inkomma med detta och få ditt ärende prövat utan kostnad via mail: klagomal@insplanet.com, eller via post enligt adress under Kontaktinformation. Handläggningstid för inkomna klagomål skall ej överstiga två veckor, därefter skickas ett beslut ut. Om du inte är nöjd med Insplanets beslut kan du begära förnyad prövning av ditt ärende. Ärendet behandlas då av Insplanets klagomålskommitté, som lämnar ett definitivt beslut i ärendet inom två veckor. Klagomålsansvarig hos Insplanet är Alexander Ulriksson.

Tvister

Svensk lag tillämpas på våra avtalsvillkor. Avtalsvillkor är på svenska vilket även är det språk som Myloan åter sig att använda i vår kommunikation med dig som kund. Vid en tvist med MyLoan har du som kund möjlighet att kostnadsfritt få denna prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan även få tvisten prövad av allmän domstol, i första hand tingsrätten. Vägledning kan fås av Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumentverket (Hallå konsument) samt av den kommunala konsumentvägledningen.

Version 20180924

PDF för utskrift

Om låneförmedlingen

Kontaktuppgifter

Öppettider

måndag - torsdag
08.00 - 17.00
fredag
08.00 - 16.00

Besöksadress
Grev Turegatan 5
114 46 Stockholm

Postadress
Insplanet AB
Box 26 000
SE-100 41 Stockholm

Telefon
08 - 51 000 050

E-post
info@myloan.se

Fax
08-51 000 001