Kundtjänst 08-51 000 050 Mån – Tor 08:00 – 17:00 Fre 08:00 – 16:00
Beräkna ditt lån!
kr

0 kr/månad

Vad är Amortering?

Amortering avser den summa som dras per månad som avbetalning på ett lån med banken och kan se ut på lite olika sätt beroende på vilka villkor man har i sitt låneavtal. Vanligtvis så använder man sig av något som kallas för rak amortering och detta innebär att man har en fast summa som man betalar tillbaka per månad på sitt lån och är vanlig vid exempelvis bostadslån och i dessa fall så betalar man räntan på lånet i en separat del som är rörlig och kan variera per betaltillfälle. Det finns också en form av låneamortering som kallas för annuitet där du betalar ett fast belopp där även lånets ränta är inkluderat. Man kan också ta lån som är amorteringsfria och i dessa fall så betalar man tillbaka lånet vid ett enda tillfälle och inte per amorteringstillfälle.

Amorteringskrav - Vad innebär det?

Sedan den 1:a juni 2016 måste alla som tecknat bolån efter detta datum betala amortering på sina lån. Amorteringskravet är ett minimum på en årlig amortering på 1-2%, det betyder att bankerna själva kan välja att ställa högre krav än så för de som tagit lån. Lån som har en högre belåningsgrad än 50 % enligt lag behöver ha en årlig amortering. Om man köper ny bil eller renoverar huset och behöver utöka sitt bolån med ett tilläggslån och detta medför att belåningsgraden stiger över 50 % så behöver man antingen amortera tillägget separat eller 1-2%.

Amorteringskravet är alltså ett minimikrav på 1-2% och är det lägsta belopp som bankerna får erbjuda till sina låntagare men de har fria händer att även sätta högre amorteringskrav än så och de har även rätt att lägga till andra regler i villkoren. I de fall där man ska byta bank och har ett lån redan på sin gamla bank, så tecknar man ett nytt hos den nya banken som då betalar av det andra i samband med bytet och det bytet kan också innebära att amorteringskravet skiljer sig från den tidigare bankens villkor.

Viktigt att tänka på angående Amortering

Det gäller inte bara vilken bank som man ska välja att ta sitt lån hos och till vilka villkor utan det kan även att ha lite koll på vilka regler som gäller. Amorteringskravet förändras med tiden beroende på hur stor belåningsgrad man har och i de fallen t.ex. så kan det vara en god idé att omvärdera sin fastighet vart femte år för att se om detta kan göra någon skillnad på den årliga amorteringen. Jord- och skogsbruksfastigheter omfattas inte av amorteringskravet.

Det finns också särskilda fall där amorteringen inte behöver betalas även fast man har över 50 % i belåningsgrad och detta gäller på de bostäder som är nyproduktioner där hela bostaden betalas via det bolånet man tagit på banken, där är det många banker som frångår kravet under de första 5 åren så länge det är samma ägare som fortfarande står på lånet. Det kan också vid särskilda skäl som vid dödsfall, arbetslöshet eller annat som förhindrar amorteringen ger en dispens av banken tillfälligt.

Ordlista - Meny