Kundtjänst 08-51 000 050 Mån – Tor 08:00 – 17:00 Fre 08:00 – 16:00
Beräkna ditt lån här!
kr

0 kr/månad

Vad är GDPR?

Detta är en förkortning för General Data Protection Regulation. En lag för att skydda viktiga personuppgifter som exempelvis ditt personnummer när du delar med dig av det till företag och organisationer. Detta regelverk från EU träder i kraft den 25:e Maj 2018. De som först och främst kommer att påverkas av förändringen är som sagt företag och organisationer då det är först och främst de som hanterar den typen av information. Du som privatperson kan i och med förändringen känna dig tryggare när du lämnar ut dina personuppgifter till företagen. Trots detta så bör man såklart fortfarande vara försiktig när man lämnar ut sådan viktig information. Förändringen kommer att göras i Dataskyddslagen här i Sverige med Datainspektionen som tillsynsmyndighet. Vi kommer nu gå in mer på djupet när det gäller vad GDPR innebär.

Hur GDPR skyddar privatpersoner

I de personuppgifter som skyddas så innefattas till exempel IP-adress, foton, bankuppgifter, din hälsa och personnummer, med mera. Allt detta är sådant som kan användas emot dig exempelvis i samband med ID-stöld och bör därför skyddas väl. Om din information hos ett företag av någon anledning har kunnat nås av någon otillbörlig så bör du få information om detta när det upptäckts inom 72 timmar. Du som privatperson ska också kunna få veta vilka uppgifter ett företag har om dig och vad de används till. Det ska även vara lättare att kunna säga vilka uppgifter som får användas och inte.

Vi på Consector följer självklart alla regler för din säkerhet. Vi står på din sida för att hitta det bästa lånet för just dig och tar alltid hänsyn till personliga integritet. Vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt hela vägen. Consector är ett privatägt bolag. Grundarna och entreprenörerna är Pontus Holgersson och Jonas Ryberg. Båda har en mångårig bakgrund inom bank- och finansbranschen och har därför en lång och betryggande erfarenhet när det gäller hur man hanterar viktig information på ett säkert sätt.

Vad innebär GDPR för företag och organisationer

Reglerna för hur företag och organisationer använder personuppgifter har skärpts ordentligt. Företaget bör ställa sig frågor som: Varför sparas uppgifterna? Hur sparas de? Hur används de? Vem har tillgång till dessa? Det ställs nämligen krav på att de ska ha kunskap om hur de hanterar personuppgifter. Detta får inte heller lämnas över till ett externt företag. Då missbruksregeln försvinner så kan man inte heller längre spara personuppgifter i enkla listor. Som företag bör du alltid kunna uppge vilka uppgifter du har, varför de har sparats och även hur de kommer att hanteras och användas.

Då vi på Consector självklart följer alla regler så korrigeras eventuell felaktig information på konsumentens begäran. Om ett dataintrång upptäcks som innebär en risk för att personuppgifter är tillgängliga för en otillbörlig så rapporteras detta självklart till datainspektionen inom 72 timmar samt till de privatpersoner vars personuppgifter kan ha läckts. Detta gäller också om personuppgifter skulle ha läckts ut på grund av ett misstag. Våra erfarna lånerådgivare på Consector hjälper dig hela vägen i mål alltid med din säkerhet främst i tankarna.

Ordlista - Meny