Kundtjänst 08-51 000 050 Mån – Tor 08:00 – 17:00 Fre 08:00 – 16:00
Beräkna ditt lån!
kr

0 kr/månad

Ekonomiblogg

« Tillbaka

Boränta: Vad händer med boräntorna?

Lån

Frågan i rubriken är mycket bra men det finns ofta inget bra svar till riktigt bra frågor.

Frågan om räntorna är en nyckelfråga för hela världen. Låga räntor är ofta ett tecken på att den ekonomiska utvecklingen är trög.

Boräntorna en känslig politisk fråga

Ett område där de låga räntorna har medfört en annan utveckling än för ekonomin i övrigt är boräntorna. Framför allt i storstadsområdena har de låga räntorna ”dopat” priserna på ett sätt som oroar många. Om man i princip får låna obegränsade belopp till mycket låga räntor utan några större krav på återbetalning är det stor risk att priserna på bostäder skenar iväg på ett onaturligt sätt.

De som lånar mest är givetvis också de som är nya på bostadsmarknaderna, nämligen unga familjer och enmanshushåll. Detta är också den grupp som är mest känslig om det skulle inträffa något som skulle bromsa prisutvecklingen.

Hela frågan om bolånen är känslig även politiskt. Det finns alltså två motstridiga aspekter som gör den extra känslig. Dels finns en berättigad rädsla för att marknaden ska bli så överhettad att den till slut kollapsar med oöverskådliga följder för ekonomin. Denna rädsla gör att man från många håll framfört krav på ökade amorteringar för att hushållen i en tid av kris inte ska vara alltför skuldsatta. Ett amorteringskrav innebär å andra sidan ett hinder från de unga att ta sig in på bostadsmarknaden.

Under våren kom dock ett förslag från Finansinspektionen på vissa amorteringskrav som flera banker förklarade sig vara beredda att införa. Så småningom visade det sig dock att Finansinspektionen med nuvarande lagstiftning inte har möjlighet att ställa denna typen av krav på bankerna.

När det gäller räntan tyder det mesta på att den kommer att vara negativ även de kommande åren. Av den anledningen finns det ingen anledning till oro för boräntorna; åtminstone inte i det korta perspektivet. Bostadsmarknaden fortsätter dock att oroa såväl riksbanken som de ansvariga politikerna. Vad är det då man kan vänta sig?

Läs också: När höjer Riksbanken räntan?
Läs också: Fast eller rörlig ränta?

Ny reglering

Det troliga är att det kommer någon form av regler som gör det möjligt för Finansinspektionen att kräva amorteringar. Det är knappast ett populärt krav men i de flesta partierna ligger man lågt med att kritisera den som framför den typen av förslag.

När det gäller räntan kan man rimligtvis se framför sig att de längre räntorna kan sjunka något eftersom bankerna kan sänka sina obligationsräntor. De obundna räntorna kommer troligen inte att påverkas under den närmaste tiden. Det är ur samhällets synvinkel mindre sårbart om fler har mer bundna räntor än om man bara ligger på korta lån. Förhoppningen är att fler upptäcker att skillnaden i ränta mellan ett treårslån och ett tremånaderslån inte är större än att det kan vara värt den något högre kostnaden för att minska sin sårbarhet.

Just för ögonblicket verkar vi inte stå inför en omedelbar dramatik på bolånemarknaden men det finns anledning att vara lite mer försiktig än tidigare. Det har visserligen sagts förr men för varje dag kommer den dagen närmare då något negativt inträffar. När det gör det kommer effekten att vara dramatisk för den som sitter med stora obundna lån. All historisk erfarenhet tyder på detta.

E-post: info@myloan.se
Telefon: 08-51 000 050
Kontaktuppgifter

Öppettider

måndag - torsdag
08.00 - 17.00
fredag
08.00 - 16.00

Besöksadress
Grev Turegatan 5
114 46 Stockholm

Postadress
Insplanet AB
Box 26 000
SE-100 41 Stockholm

Telefon
08 - 51 000 050

E-post
info@myloan.se

Fax
08-51 000 001