TrygghetsförsäkringTrygghetsförsäkring - öka din trygghet!


* Om du önskar betala via Autogiro och inte är huvudkontohavare på ditt bankkonto vänligen kontakta oss på 08-51 00 00 50 för att teckna en försäkring.

Premie per månad:  0 kr


och att den försäkrade uppfyller kraven för att teckna en Redo Trygghetsförsäkring.

Skydda dig för svåra situationer i livet med en trygghetsförsäkring. Försäkringen hjälper dig när en oförutsägbar händelse inträffar, såsom vid ofrivillig arbetslöshet eller hel arbetsoförmåga pga olycksfall eller sjukdom. Det kan medföra att du under en period saknar inkomst medan dina fasta kostnader, såsom lån, boende, bil och barnen kvarstår.

 • Skyddar dig vid ofrivillig arbetslöshet eller arbetsoförmåga
 • Täcker fasta kostnader upp till försäkrat månadsbelopp
 • Ersättning upp till 12 månader – skattefritt!
 • Kan tecknas oavsett om lån tagits via MyLoan
För att du ska kunna teckna försäkringen krävs det bl.a. att du:
 • Är en privatperson (ej egen företagare)
 • Är folkbokförd och bosatt i Sverige
 • Fyllt 18 men inte 60 år (försäkringen gäller dock t.o.m. den försäkrade är 64 år)
 • Är tillsvidareanställd med en arbetstid om minst 22 timmar per vecka under minst 6 sammanhängande månader direkt före försäkringens tecknande
 • Är fullt arbetsför och ej uppbär sjukpenning, sjukbidrag, förtidspension eller liknande
 • Är inskriven i svensk försäkringskassa
För att du ska ha rätt till ersättning krävs det bl.a. att:
 • Försäkringen varit i kraft i 30 dagar från försäkringens tecknande avseende arbetsoförmåga
 • Försäkringen varit i kraft i 120 dagar från försäkringens tecknande avseende ofrivillig arbetslöshet
 • Du inte drabbas av och haft besvär av sjukdomen eller olycksfallet inom 12 månader före försäkringen tecknades
 • Du inte känt till, eller borde känt till, kommande arbetslöshet vid försäkringens tecknande

Förköpsinformation, villkor och skadeanmälan
Förköpsinformation:
Ladda ner »

Villkor - gällde t.o.m 2017-11-19:
Ladda ner »

Villkor - gäller från 2017-11-20:
Ladda ner »

Skadeanmälan - Arbetsoförmåga:
Ladda ner »

Skadeanmälan - Ofrivillig Arbetslöshet:
Ladda ner »

Skadeanmälan - Dödsfall på grund av olycksfall:
Ladda ner »

Har du frågor och vill komma i kontakt med en handläggare?
Välkommen att kontakta oss på 08-51 000 050 så berättar vi mer!

Kundbetyg

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 2018 MyLoan. Alla rättigheter förbehållna.
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 050 Kundtjänst: 08 - 51 000 050
Mån – Tor 08:00 – 17:00 Fre 08:00 – 16:00


Ett annuitetslån på 100 000 kr, utan avi/uppläggningsavgifter, en återbetalningstid på 10 år med nominell exempelränta 5,65 % (rörlig ränta) ger effektiv ränta 5,80 %. Månadskostnaden blir 1 093 kr (fördelat på 120 betalningstillfällen) och totalt belopp att betala 131 125 kr. Per 2017-09-20.

Allmänt: Räntan du kan komma att erbjudas via vår tjänst är rörlig och bestäms individuellt av våra samarbetande banker och långivare efter en kreditprövning. Erbjudna räntor (inklusive alla avgifter) varierar från lägst 2,95 % till högst 35,70 % per 2017-09-20. Den kortaste återbetalningstiden är 2 år och den längsta 15 år.