Kundtjänst 08-51 000 050 Mån – Tor 08:00 – 17:00 Fre 08:00 – 16:00

Trygghetsförsäkring - öka din trygghet!

Skydda dig för svåra situationer i livet med en trygghetsförsäkring. Försäkringen hjälper dig när en oförutsägbar händelse inträffar, så som vid ofrivillig arbetslöshet eller hel arbetsoförmåga pga olycksfall eller sjukdom. Det kan medföra att du under en period saknar inkomst medan dina fasta kostnader, så som lån, boende, bil och barnen kvarstår.

 • Skyddar dig vid ofrivillig arbetslöshet eller arbetsoförmåga
 • Täcker fasta kostnader upp till försäkrat månadsbelopp
 • Ersättning upp till 12 månader – skattefritt!
 • Kan tecknas oavsett om lån tagits via MyLoan

För att teckna försäkringen krävs det att du:

 • Är en privatperson (ej egen företagare)
 • Är folkbokförd och bosatt i Sverige
 • Fyllt 18 men inte 60 år (försäkringen gäller dock t.o.m. den försäkrade är 64 år)
 • Är tillsvidareanställd med en arbetstid om minst 22 timmar per vecka under minst 6 sammanhängande månader direkt före försäkringens tecknande
 • Är fullt arbetsför och ej uppbär sjukpenning, sjukbidrag, förtidspension eller liknande
 • Är inskriven i svensk försäkringskassa

För att du ska ha rätt till ersättning krävs det att:

 • Försäkringen varit i kraft i 30 dagar från försäkringens tecknande avseende arbetsoförmåga
 • Försäkringen varit i kraft i 120 dagar från försäkringens tecknande avseende ofrivillig arbetslöshet
 • Du inte drabbas av och haft besvär av sjukdomen eller olycksfallet inom 12 månader före försäkringen tecknades
 • Du inte känt till, eller borde känt till, kommande arbetslöshet vid försäkringens tecknande

Förköpsinformation, villkor och skadeanmälan

Förköpsinformation:
Ladda ner »

Villkor - gällde t.o.m 2018-05-24:
Ladda ner »

Villkor - gäller från 2018-05-25:
Ladda ner »

Skadeanmälan - Arbetsoförmåga:
Ladda ner »

Skadeanmälan - Ofrivillig Arbetslöshet:
Ladda ner »

Skadeanmälan - Dödsfall på grund av olycksfall:
Ladda ner »

Har du frågor och vill komma i kontakt med en handläggare?
Välkommen att kontakta oss på 08 - 51 000 050 så berättar vi mer!